RSS feed voor deze pagina

Archief | Europa

Een veiliger internet begint bij de EU

Het internet moet veiliger. Dat vindt de Europese Commissie. Inmiddels zijn er Europese richtlijnen voor netwerk- en informatiebeveiliging. Eén van de plannen is dat grote internetbedrijven zoals Facebook, Twitter en Google cyberincidenten moeten melden bij nationale instanties. De plannen zijn een stapje in de richting om het internet veiliger te maken. Ook Europese lidstaten moeten […]

EU subsidie beschikbaar voor ICT-projecten

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gedaan voor het indienen van subsidieaanvragen van dit jaar. Het subsidieprogramma heet ICT Policy Support Programme (CIP ICT PSP). Door het versnellen en vergroten van het gebruik van innovatieve ICT door burgers, overheden en bedrijven moet dit programma gaan bijdragen aan een groei in Europa. Subsidie aanvragen kan […]