Meer aandacht voor ICT op scholen

Het onderwijs moet meer rekening houden met de verscheidenheid van mensen. Dat vindt eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda). Volgens haar is het Nederlandse onderwijssysteem geen goede voorbereiding voor het leven in een digitale wereld. Scholieren leren vooral ‘vaardigheden die hun ouders nodig hadden’, zo schrijft Kroes in haar wekelijkse column in het Financieele Dagblad.

Kroes wil graag een systeem waarin genoeg ICT-ers in Europa aan de slag kunnen. Nu worden er nog te weinig mensen in de ICT opgeleid, terwijl daar het meeste werk in te vinden is. Kroes zei eerder al dat er, ondanks de crisis, op het gebied van ICT zo’n 700.000 vacatures zijn in Europa. De verwachting is ook dat het de komende jaren nog toeneemt.

Digitale technologie kan volgens Neelie Kroes helpen om het onderwijssysteem aan te passen aan de leerlingen. Nu wordt nog te weinig gekeken naar talenten en leerbehoeften en er wordt teveel geprobeerd om alle leerlingen in hetzelfde systeem te duwen, aldus Kroes.

Boekenplank