Surfen zonder dat iemand het ziet…

proxyAnoniem surfen is hot. Doe je een zoekpoging op Google, dan word je overstelpt met mogelijkheden. Veel aanbieders maken het mogelijk om blokkeringen te omzeilen die op netwerken van scholen of bedrijven worden ingesteld. Populaire websites zoals YouTube, Twitter en Facebook kunnen dan door tussenkomst van de website van zo’n aanbieder moeiteloos worden geraadpleegd.

Proxyserver neemt je zoekactie over

Technisch gesproken wordt gesurft via een zogenaamde proxyserver. De proxy, een Engels woord voor ‘gevolmachtigd tussenpersoon’, neemt de aanvraag tot toegang op een bepaalde website over en bezoekt deze website onder eigen naam. Het gevolg is dat persoonlijke informatie van degene die anoniem wil blijven niet verder komt dan de proxyserver. Het IP-adres van de aanvrager meldt zich bij de proxyserver en het IP-adres van de proxyserver meldt zich als aanvrager bij de uiteindelijk te bezoeken website. Ook informatie over browser, het besturingssysteem en soms ook de locatiegegevens van de oorspronkelijke aanvrager, komen op deze wijze niet verder dan de proxyserver.

Totalitair regime of oorlogsgebied

Het gebruik maken van een proxyserver kan bijzonder goed werken om mensen te beschermen die internet  gebruiken in een oorlogsgebied of in een land met een onderdrukkend regime. Hun IP-adres en andere privacygevoelige informatie kan op die manier niet worden gekoppeld aan het bezochte internet adres.
De eerste proxy server werd in 1997 om die reden opgericht aan de Universiteit van Californië-San Diego. Hij was speciaal bedoeld voor mensen die toen leefden in de Kosovaarse oorlogszone.

Ook criminele websites

Het nadeel van anonieme proxyservers is dat ze ook vaak voor het bezoeken van criminele websites worden gebruikt. Weliswaar kan de politie bij een onderzoek ook gegevens opvragen bij de  anonimiserende proxyserver, maar door het achter elkaar schakelen van diverse proxyservers raakt men al gauw het spoor bijster.