Tag Archives: Europa

Meer aandacht voor ICT op scholen

Het onderwijs moet meer rekening houden met de verscheidenheid van mensen. Dat vindt eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda). Volgens haar is het Nederlandse onderwijssysteem geen goede voorbereiding voor het leven in een digitale wereld. Scholieren leren vooral ‘vaardigheden die hun ouders nodig hadden’, zo schrijft Kroes in haar wekelijkse column in het Financieele Dagblad. Kroes […]

Een veiliger internet begint bij de EU

Het internet moet veiliger. Dat vindt de Europese Commissie. Inmiddels zijn er Europese richtlijnen voor netwerk- en informatiebeveiliging. Eén van de plannen is dat grote internetbedrijven zoals Facebook, Twitter en Google cyberincidenten moeten melden bij nationale instanties. De plannen zijn een stapje in de richting om het internet veiliger te maken. Ook Europese lidstaten moeten […]

EU subsidie beschikbaar voor ICT-projecten

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gedaan voor het indienen van subsidieaanvragen van dit jaar. Het subsidieprogramma heet ICT Policy Support Programme (CIP ICT PSP). Door het versnellen en vergroten van het gebruik van innovatieve ICT door burgers, overheden en bedrijven moet dit programma gaan bijdragen aan een groei in Europa. Subsidie aanvragen kan […]